CONTACT

Jesper Jensens / Glass Studio / Møn
Jesper Jensen / Glass studio / Kostervej 2E / Lendemarke / 4780 Stege / Denmark

Cvr. Nr. 42221279

Export and Sales / Laura Ihle / email-laura@jesper-jensen.com / Tel +4560347578

CEO / Jesper Jensen / email@jesper-jensen.com / Tel +4592920688